Latest Games :
Selamat Datang Kawan - Kawanku Di Blog Kita Ini,Semoga Blog Ini Bermanfaat.
Home » » Rangkuman basa Jawa Kelas 5 SD

Rangkuman basa Jawa Kelas 5 SD

Rabu, 12 Juni 2013 | 0 komentarRANGKUMAN MATERI BAHASA JAWA KELAS 5 SD SEMESTER 2

Kereta basa; Kerata basa yaiku negesi tembung saka wandane( mengartikan kata dilihat dari suku katanya).
Contone
 1. Gelas; yen tugel ara bisa dilas.
 2. Piring = sepine yen miring.
 3. Tebu = antebing kalbu.
 4. Cengkir = kencenging pikir.
 5. Gedhang = digeged bubar (lebar) madhang.
 6. Guru; digugu lan ditiru.
 7. Tandur; ditata kanti mundhur
 8. Wanita; wani ing tata.

Jenising layang;
 1. *      Layang biwara (surat kabar, surat laporan)
 2. *      Layang iber-iber (surat kiriman)
 3. *      Layang dhawuh (surat perintah)
 4. *      Layang lelayu (surat kematian)
 5. *      Layang kitir (surat singkat / cekak aos)
 6. *      Layang ulem (surat undangan)

b.    Perangane layang
*      Adangiyah /adawiyah / salam taklim
*      Papan lan titi mangsa
*      Salam pambuka
*      Pambuka layang
*      Surasa layang
*      Panutup layang
*      Peprenah
*      Tapak asma
*      Asma cetha

Conto panutup layang/wasana basa;
 1. Wasana cekap semanten menawi wonten kelepatan atur kuala nyuwun pangapunten.
 2. Cukup semene dhisik layangku, aku nunggu layang balesanmu. Matur nuwun.


Macapat; artine maca papat-papat.
Macapat ana 11;
1. Mijil                    : tresna marang pepadha, prihatin, pituthur
2. Kinanthi              : seneng, tresna
3. Sinom                 : ethes
4. Asmaradana        : susah, seneng
5. Dhandhanggula    : luwes
6. Gambuh              : sumanak, sumadulur
7. Maskumambang   : nelangsa
8. Durma                : nesu, mangkel
9. Pangkur              : kereng, nepsu
10. Megatruh          : susah, prihatin, getun
11. Pocung             : gregetan, kendho

Guru Gatra, Guru Wilangan lan Guru lagu tembang-tembang macapat
1. Maskumambang : 12i, 6a, 8i, 8a
2. Pucung: 12u, 6a, 8i, 12a.
3. Gambuh: 7u, 10u, 12i, 8u, 8o
4. Megatruh: 12u, 8i, 8u, 8i, 8o
5. Mijil: 10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u
6. Kinanthi: 8u, 8i, 8a, 8i
7. Durma: 12a, 7i, 6a, 7a, 8i, 5a, 7i.
8. Pangkur: 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i
9. Asmaradana: 8i, 8a, 8e, 8a, 7a,8u, 8a
10. Sinom: 8a, 8i,8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a
11. Dhandanggula: 10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a
Peribahasa Bahasa Jawa
 1. Anak molah bapa kepradhah = wong tuwa melu repot amarga tumindake anake
 2. Polahe anteng kitiran; bocah akeh polahe.
 3. Becik ketitik ala ketara = sing becik bakal tinemu, sing ala bakale ketara
 4. Bathok bolu isi madu = dianggep wong lumrah nanging sugih kepinteran
 5. Sadumuk bathuk sanyari bumi = pasulayan dilabuhi toh pati
 6. Kejugrukan gunung madu = nemu kanugrahan.

ARANE TURUNAN, ARANE ANAK WONG
 1. Kendahana-kendhani : anak 2 lanang, wadon
 2. Kendhini, kendhaha : anak 2 wadon, lanang
 3. Ontang-anting : anak 1 lanang
 4. Unting-unting : anak 1 wadon
 5. Uger-uger lawang : anak 2 lanang
 6. Kembang sepasang : anak 2 wadon
 7. Cukil dulit : anak 3 lanang
 8. Gotong mayit : anak 3 wadon
 9. Saramba : anak 4 lanang
 10. Sarampi : anak 4 wadon
 11. Pandhawa : anak 5 lanang
 12. Pancagati : anak 5 wadon

Ngudal ukara
 1. Comil                     adus                      kali
Jejer                      wasesa                 lesan

 1. Wily                       linggih                   jejer      bolong.
Jejer                      wasesa                 lesan

Artine tembung
1.       Dhuwur kenchur; cendhek banget.
2.       Nglemah bengkah; nela-nela/nyela-nyela.
3.       Gemi, nestiti lan ngati-ati.
4.       Welas asih.Ditulis; avinda chynthiasari_sdn surakarta.
Share this article :

Tidak ada komentar :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Blog Kelas 5 SDN 2 Delanggu - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Blogger